Новини

12.11.2020
З метою виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №481 від 08.09.2020 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності» (далі – Рішення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2020 р. за № 1028/35311 та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412 «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034, у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог законодавства внутрішніх документів депозитарних установ, Рішенням Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС» (далі – Депозитарна установа), було затверджено та введено в дію з 12.11.2020 року (протокол б/н від 11.11.2020 року) - Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.
Депозитарна установа, відповідно до Цивільного кодексу України, оголошує публічну пропозицію на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – ДОГОВІР) (оферта) та бере на себе зобов’язання перед фізичною особою (далі – Депонент), яка її прийме (акцептує), з метою надання послуг, умови і порядок яких визначені ДОГОВОРОМ. Внесення змін до існуючих ДОГОВОРІВ, укладених між Депозитарною установою та Депонентами відбувається шляхом приєднання Депонентів Депозитарної установи до приведеного Депозитарною установою у відповідність до законодавства ДОГОВОРУ (нова редакція). Приєднання до ДОГОВОРУ здійснюється шляхом подання Депонентом до Депозитарної установи Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Заява про приєднання), згідно форми, що наведена у Додатку №1 до ДОГОВОРУ та є його невід’ємною частиною.
Приєднання Депонента до ДОГОВОРУ відбувається в цілому.
Депонент не може запропонувати Депозитарній установі свої умови Договору.
За посиланнями розміщеними на цій сторінці Ви можете ознайомитися з текстом ДОГОВОРУ і завантажити бланк Заяви про приєднання.

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах: (завантажити)
Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах: (завантажити)

Текст Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n205

11.11.2020
До уваги власників рахунків в цінних паперах, що обліковуються в Депозитарній установі ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС»
29.10.2019 року було прийнято Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (далі – Угода FATCA).
Відповідно до Угоди FATCA професійні учасники, які провадять депозитарну діяльність депозитарної установи є фінансовими агентами та зобов’язані надіслати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіти про підзвітні рахунки до 01.12.2020 року.
Власники рахунків в цінних паперах, що обліковуються в Депозитарній установі ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС», повинні у термін до 25.11.2020 року заповнити Анкету (за посиланням) та надіслати її (надати зручним для вас способом) на адресу ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС».
Поштова адреса ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС» : 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 38.
e-mail: artel@artfin.com.ua
контактний телефон: (057) 717-23-31

Посилання для юр. осіб (завантажити, 17 Кб)
Посилання для фіз. осіб (завантажити, 21 Кб)

14.08.2017
ДОВОДИМО ДО ВІДОМА ДЕПОНЕНТІВ ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС» ІНФОРМАЦІЮ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРІВ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, ВІДПОВІДНО ДО «ПОРЯДКУ НАПРАВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПОВІДОМЛЕНЬ АКЦІОНЕРАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ», ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ НКЦПФР ВІД 07.03.2017 № 148. ДЛЯ ВНЕСЕННЯ НЕОБХІДНИХ ЗМІН ТРЕБА ЗВЕРНУТИСЯ ДО ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ЗА АДРЕСОЮ: 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 38.
КОНТ. ТЕЛЕФОН: 057 717 23 31

ДИРЕКТОР ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС»